Reference:

 • Agencija za policijsku podršku
 • Agencija za poštanski saobraćaj BiH
 • Agencija za privatizaciju u FBiH
 • Agencija za rad i zapošljavanje BiH
 • Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH
 • Alma Ras d.o.o.
 • Ambasada Azerbejdžana
 • Ambasada Islamske Republike Iran
 • Ambasada Kanade
 • Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije
 • Ambasada Mađarske
 • Ambasada Malezije
 • Ambasada Pakistana
 • Ambasada Republike Bugarske
 • Ambasada Republike Crne Gore
 • Ambasada Republike Srbije
 • Ambasada Švicarske
 • Američka Ambasada
 • Belupo Sarajevo
 • BH Telecom d.d.
 • Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo
 • Centralna Izborna Komisija
 • Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 • Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
 • Državna agencija za istrage i zaštitu
 • Elektroprenos BiH
 • Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 • Federalni zavod za statistiku
 • Federalni zavod za zapošljavanje
 • Institut za intelektualno vlasništvo BiH
 • Institut za mjeriteljstvo BiH
 • Institut za standardizaciju BiH
 • Institut zaštite od požara i eksplozije d.o.o.
 • Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
 • J.P. BH Pošta
 • J.P. Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 • Javna ustanova Klinički centar univerziteta u Sarajevu
 • Kuvajtska Ambasada
 • Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o.
 • Ministarstvo civilnih poslova BiH
 • Ministarstvo finansija i trezora BiH
 • Ministarstvo prometa i komunikacija BiH
 • Ministarstvo pravde BiH
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Ministarstvo vanjskih poslova
 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
 • Ministero Della difesa-esercito ITALFOR – Bosnia
 • MUP Kantona Sarajevo
 • Općina Ilidža
 • Općina Kakanj
 • Općina Kiseljak
 • Općina Novi Grad Sarajevo
 • Općina Novo Sarajevo
 • Općina Stari Grad Sarajevo
 • Općina Vareš
 • Općina Sanski Most
 • Općinski sud Banovići
 • Općinski sud Sanski Most
 • Općinski sud Visoko
 • Općinski sud Zavidovići
 • Opština Novi Grad
 • Opština Rudo
 • ProCredit Bank d.d.
 • Regulatorna Agencija za komunikacije
 • Rudnik mrkog uglja Zenica
 • Rudnik uglja Gračanica
 • Rudnik željezne rude d.d. Vareš
 • Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH
 • Sparkasse Bank
 • Unicredit Bank d.d. Mostar
 • Uniqa osiguranje d.d.
 • Ured gradonačelnika Grada Sarajeva
 • Ured koordinatora za reformu javne uprave Volkswagen Sarajevo d.o.o.
 • Željezara ”Zenica” Zenica d.o.o.

You must be logged in to post a comment.