KX-TDA30 je hibridna IP telefonska centrala spremna da modularnom strukturom ispuni trenutne potrebe korisnika, kao i buduće dok rastu skupa sa potrebama za komunikacijom. Kombinirajući pouzdanost klasičnih telefonskih sustava sa IP tehnologijom nudi vam efikasnu i fleksibilnu komunikaciju. KX-TDA30 niskim troškom efektivno spaja razmak između komunikacijskih potreba današnjice i budućih integriranih komunikacijskih rješenja. Praktične primjene uključuju integraciju sa sustavom glasovne pošte, programima za obradu velikog broja poziva, bežičnu telefoniju, telefoniju integriranu sa računalnim aplikacijama (CTI), rad sa udaljenim uredima itd.

Specifikacije  
Polazni kapacitet  
Analogne ulazne linije
ISDN BRI ulazne linije
IP ulazi
Analogni lokali 4
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali 8 (4 kroz DXDP vezu)
VoIP lokali (H.323 / SIP) – / –
Ugrađena podška za pozdravne poruke (OGM)
Ugrađen interni Caller ID – (opcionalno kroz KX-TDA3168XJ za 8 analognih lokala)
Napojna jedinica Ugrađena (KX-A236 za dodatno napajanje)
Maksimalni kapacitet  
Ulazi svih vrsta kombinirano Do 12 (ISDN BRI + analogni)
Žičani lokali svih vrsta kombinirano Do 28 (do 52 uz DXDP i KX-TDA3105XJ)
Klasični analogni ulazi Do 12
ISDN BRI ulazi Do 6 (12 kanala)
ISDN PRI ulazi
E1 ulazi 1 (30 kanala)
VoIP (H.323 / SIP) ulazi Do 4 / Do 8
E&M veze preko zakupljenih vodova
Analogni lokali Do 24
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali Do 24 digitalna (do 48 uz DXDP i KX-TDA3105XJ)
VoIP lokali (H.323 / SIP) Do 4 / –
Prijenosni DECT lokali Do 28 (neovisno o kapacitetu žičanih lokala)
ćelijske stanice za prijenosne lokale Do 8
Proširenja i dodatne funkcije  
Dodatno kućište za proširenja
Adapter za spajanje na baterije za neprekidan rad KX-A228XJ
Adapter za montažu u 19″ ormar KX-A244X
Napojna jedinica Ugrađena, dodatna napojna jedinica KX-A236 opcionalna
ćelijske stanice KX-TDA0141CE (2 kanala) ● KX-TDA0158CE (8 kanala)
Sučelje za 4-kanalne ćelijske stanice
Sučelje za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata KX-TDA3161XJ (4 priključka)
Hibridno proširenje lokala
Proširenje analognih lokala KX-TDA3173XJ (4 analogna lokala) ● KX-TDA3174XJ (8 analognih lokala)
Proširenje sistemskih lokala KX-TDA3171XJ (4 digitalna lokala) ● KX-TDA3172XJ (8 digitalnih lokala)
Proširenje analognih ulaza KX-TDA3180X (4 analogna ulaza) ● KX-TDA3183NE (2 analogna ulaza)
E&M ulazno proširenje
E1 ulazno proširenje KX-TDA3188XJ (30 kanala)
Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama KX-TDA3193XJ (Caller ID za 4 analogna ulaza)
Pozdravna poruka za dolazne pozive KX-TDA3191XJ (do 2 poziva istovremeno) ● KX-TDA3194XJ (do 2 poziva istovremeno)
Integracija sustava glasovne pošte KX-TDA3192XJ (do 2 poziva istovremeno) ● KX-TDA3194XJ (do 2 poziva istovremeno)
Daljinska kontrola i programiranje KX-TDA3196XJ (kroz analogni ulaz) • KX-TDA3280XJ (kroz ISDN ulaze)
Proširenje ISDN ulaza KX-TDA3280XJ (2 BRI – 4 kanala)
LAN sučelje za programiranje i CTI KX-TDA3480XJ (10 / 100 Mbit x 1)
Proširenje VoIP ulaza KX-TDA3450XJ (4 SIP kanala) ● KX-TDA3451XJ (4-kanalna DSP kartica) ● KX-TDA3480XJ (4 H.323 kanala)
Proširenje VoIP lokala KX-TDA3470XJ (4 VoIP H.323 lokala)
Proširenje VoIP kapaciteta licencama
Terminali i dimenzije  
RJ11 / RJ45 – / 4
Priključak za razglas / vanjski izvor zvuka (muzika na čekanju)
USB Da
SD slot Da
RS-232 Da
Dimenzije (Š x V x D) 275 x 376 x 117 mm
Težina osnovnog kućišta 3.5 kg

You must be logged in to post a comment.