KX-TDA100 je hibridna IP telefonska centrala spremna da modularnom strukturom ispuni trenutne potrebe korisnika, kao i buduće dok rastu skupa sa potrebama za komunikacijom. Kombinirajući pouzdanost klasičnih telefonskih sustava sa IP tehnologijom nudi vam efikasnu i fleksibilnu komunikaciju. KX-TDA100 niskim troškom efektivno spaja razmak između komunikacijskih potreba današnjice i budućih integriranih komunikacijskih rješenja. Praktične primjene uključuju integraciju sa sustavom glasovne pošte, programima za obradu velikog broja poziva, bežičnu telefoniju, telefoniju integriranu sa računalnim aplikacijama (CTI), rad sa udaljenim uredima itd.

Specifikacije  
Polazni kapacitet  
Analogne ulazne linije
ISDN BRI ulazne linije
IP ulazi
Analogni lokali
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali 8 (4 kroz DXDP vezu)
VoIP lokali (H.323 / SIP) – / –
Ugrađena podška za pozdravne poruke (OGM)
Ugrađen interni Caller ID
Napojna jedinica Ugrađena
Maksimalni kapacitet  
Ulazi svih vrsta kombinirano Do 126
Žičani lokali svih vrsta kombinirano Do 176 (104 digitalna + 48 IP + 24 analogna)
Klasični analogni ulazi Do 112
ISDN BRI ulazi Do 56 (112 kanala)
ISDN PRI ulazi Do 4 (120 kanala)
E1 ulazi Do 4 (120 kanala)
VoIP (H.323 / SIP) ulazi Do 64 / –
E&M veze preko zakupljenih vodova Do 56 kanala
Analogni lokali Do 128
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali Do 104 direktno ili kroz DXDP
VoIP lokali (H.323 / SIP) Do 112 / –
Prijenosni DECT lokali Do 128 (neovisno o kapacitetu žičanih lokala)
Ćelijske stanice za prijenosne lokale Do 26 (2-4 kanalne) ● do 13 (8-kanalne)
Proširenja i dodatne funkcije  
Dodatno kućište za proširenja
Adapter za spajanje na baterije za neprekidan rad KX-A228X
Adapter za montažu u 19″ ormar KX-A243X
Napojna jedinica Ugrađena
Ćelijske stanice KX-TDA0155CE (2 kanala) • KX-TDA0156CE (4 kanala) ● KX-TDA0158CE (8 kanala)
Sučelje za 4-kanalne ćelijske stanice KX-TDA0143X (do 4 stanice) • KX-TDA0144X (do 8 stanica)
Sučelje za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata KX-TDA0161X (4 priključka) + KX-TDA0190X
Hibridno proširenje lokala
Proširenje analognih lokala KX-TDA1176X (16 analognih sa internom Caller ID uslugom) • KX-TDA1178X (24 analogna sa internom Caller ID uslugom)
Proširenje sistemskih lokala KX-TDA0171XJ (8 digitalnih) • KX-TDA0172JX (16 digitalnih)
Proširenje analognih ulaza KX-TDA0180X (8 ulaza) • KX-TDA0181X (16 ulaza) • KX-TDA1180X (8 ulaza sa Caller ID detekcijom) • KX-TDA1186X (8 ulaza sa Caller ID detekcijom, montaža na KX-TDA1180X)
E&M ulazno proširenje KX-TDA0184X (8 kanala)
E1 ulazno proširenje KX-TDA0188X (30 kanala)
Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama KX-TDA0189XJ (Caller ID i 16kHz za 8 analognih ulaza) • KX-TDA0193XJ (Caller ID za 8 analognih ulaza)
Pozdravna poruka za dolazne pozive KX-TDA0191X (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190X
Integracija sustava glasovne pošte KX-TDA0192X (do 2 poziva istovremeno) + KX-TDA0190X • KX-TDA0194X (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190X
Daljinska kontrola i programiranje KX-TDA0196X (kroz analogni ulaz) • KX-TDA0284CE / KX-TDA0288CE / KX-TDA0290CJ (kroz ISDN ulaze)
Proširenje ISDN ulaza KX-TDA0284CE (4 BRI – 8 kanala) • KX-TDA0288CE (8 BRI – 16 kanala) • KX-TDA0290CJ (1 PRI – 30 kanala)
LAN sučelje za programiranje i CTI KX-TDA0410XJ (10 Mbit x 1)
Proširenje VoIP ulaza KX-TDA0484XJ (4 VoIP H.323 ulaza) • KX-TDA0490XJ (16 VoIP H.323 ulaza)
Proširenje VoIP lokala KX-TDA0470XJ (16 VoIP H.323 lokala)
Proširenje VoIP kapaciteta licencama
Terminali i dimenzije  
RJ11 / RJ45 2 / 1
Priključak za razglas / vanjski izvor zvuka (muzika na čekanju) Da (2) / Da (2)
USB Da
SD slot Da
RS-232 Da
Dimenzije (Š x V x D) 334 x 390 x 270 mm
Težina osnovnog kućišta 12 kg

You must be logged in to post a comment.