KX-TDA200 je hibridna IP telefonska centrala spremna da modularnom strukturom ispuni trenutne potrebe korisnika, kao i buduće dok rastu skupa sa potrebama za komunikacijom. Kombinirajući pouzdanost klasičnih telefonskih sustava sa IP tehnologijom nudi vam efikasnu i fleksibilnu komunikaciju. KX-TDA200 niskim troškom efektivno spaja razmak između komunikacijskih potreba današnjice i budućih integriranih komunikacijskih rješenja. Praktične primjene uključuju integraciju sa sustavom glasovne pošte, programima za obradu velikog broja poziva, bežičnu telefoniju, telefoniju integriranu sa računalnim aplikacijama (CTI), rad sa udaljenim uredima itd.

 Specifikacije  
Polazni kapacitet  
Analogne ulazne linije
ISDN BRI ulazne linije
IP ulazi
Analogni lokali
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali
VoIP lokali (H.323 / SIP) – / –
Ugrađena podška za pozdravne poruke (OGM)
Ugrađen interni Caller ID
Napojna jedinica
Maksimalni kapacitet  
Ulazi svih vrsta kombinirano Do 128
Žičani lokali svih vrsta kombinirano Do 128 (do 256 uz DXDP i KX-TDA0105XJ)
Klasični analogni ulazi Do 128
ISDN BRI ulazi Do 64 (128 kanala)
ISDN PRI ulazi Do 4 (120 kanala)
E1 ulazi Do 4 (120 kanala)
VoIP (H.323 / SIP) ulazi Do 64 / –
E&M veze preko zakupljenih vodova Do 64 kanala
Analogni lokali Do 128
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali Do 128 digitalnih (do 256 uz DXDP i KX-TDA0105XJ)
VoIP lokali (H.323 / SIP) Do 128 / –
Prijenosni DECT lokali Do 128 (neovisno o kapacitetu žičanih lokala)
Ćelijske stanice za prijenosne lokale Do 32
Proširenja i dodatne funkcije  
Dodatno kućište za proširenja
Adapter za spajanje na baterije za neprekidan rad KX-A228XJ (za napojne jedinice KX-TDA0108XJ i KX-TDA0104XJ) ● KX-A229XJ (za nap. jedinicu KX-TDA0103XJ)
Adapter za montažu u 19″ ormar KX-A242X
Napojna jedinica KX-TDA0104XJ (M-tip) • KX-TDA0103XJ (L-tip)
Ćelijske stanice KX-TDA0141CE (2 kanala) • KX-TDA0142CE (4 kanala) ● KX-TDA0158CE (8 kanala)
Sučelje za 4-kanalne ćelijske stanice KX-TDA0143XJ (do 4 stanice) • KX-TDA0144XJ (do 8 stanica)
Sučelje za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata KX-TDA0161XJ (4 priključka) + KX-TDA0190XJ
Hibridno proširenje lokala KX-TDA0170XJ (8 analognih + 8 digitalnih)
Proširenje analognih lokala KX-TDA0173XJ (8 analognih) • KX-TDA0174XJ (16 analognih) • KX-TDA0177XJ (16 analognih sa internom Caller ID uslugom)
Proširenje sistemskih lokala KX-TDA0171XJ (8 digitalnih) • KX-TDA0172JX (16 digitalnih)
Proširenje analognih ulaza KX-TDA0180X (8 ulaza) • KX-TDA0181X (16 ulaza)
E&M ulazno proširenje KX-TDA0184XJ (8 kanala)
E1 ulazno proširenje KX-TDA0188XJ (30 kanala)
Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama KX-TDA0189XJ (Caller ID i 16kHz za 8 analognih ulaza) • KX-TDA0193XJ (Caller ID za 8 analognih ulaza)
Pozdravna poruka za dolazne pozive KX-TDA0191XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ
Integracija sustava glasovne pošte KX-TDA0192XJ (do 2 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ • KX-TDA0194XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ
Daljinska kontrola i programiranje KX-TDA0196XJ (kroz analogni ulaz) • KX-TDA0284XJ / KX-TDA0288XJ / KX-TDA0290CJ (kroz ISDN ulaze)
Proširenje ISDN ulaza KX-TDA0284XJ (4 BRI – 8 kanala) • KX-TDA0288XJ (8 BRI – 16 kanala) • KX-TDA0290CJ (1 PRI – 30 kanala)
LAN sučelje za programiranje i CTI KX-TDA0410XJ (10 Mbit x 1)
Proširenje VoIP ulaza KX-TDA0484XJ (4 VoIP H.323 ulaza) • KX-TDA0490XJ (16 VoIP H.323 ulaza)
Proširenje VoIP lokala KX-TDA0470XJ (16 VoIP H.323 lokala)
Proširenje VoIP kapaciteta licencama KX-NCS4104XJ (licenca za 4 H.323 ili SIP ulaza) ● KX-NCS4508XJ (licenca za 8 H.323 VoIP lokala) ● KX-NCS4716XJ (licenca za 16 SIP VoIP lokala)
Terminali i dimenzije  
RJ11 / RJ45 – / –
Priključak za razglas / vanjski izvor zvuka (muzika na čekanju) Da (2) / Da (2)
USB Da
SD slot Da
RS-232 Da
Dimenzije (Š x V x D) 430 x 415 x 270 mm
Težina osnovnog kućišta 16 kg

You must be logged in to post a comment.