Panasonic KX-TDE serija telefonskih centrala je napredna komunikacijska platforma za IP mrežna okruženja. Podržavajući SIP veze za radne stanice i mreže, sustav podržava paletu naprednih IP telefona, kao i standardne analogne i digitalne lokale, analogne, digitalne, ISDN i VoIP ulaze. Spojene sa sredinom koja zahtjeva CTi telefonska rješenja, imate sustav spreman da ponese vaše potrebe za komunikacijama kroz 21-vo stoljeće, brzinom koja vam najbolje odgovara. Direktna i jednostavna nadogradnja su ključ za prelazak korisnika na kombinirana komunikacijska rješenja. Postojeći  KX-TDA sustavi mogu se jednostavno nadograditi na KX-TDE jednostavnom zamjenom glavne procesorske ploče (IPCMPR) da bi dobili sve koristi i funkcionalnost novih KX-TDE sustava.

Specifikacije  
Polazni kapacitet  
Analogne ulazne linije
ISDN BRI ulazne linije
IP ulazi
Analogni lokali
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali
VoIP lokali (H.323 / SIP)
Ugrađena podška za pozdravne poruke (OGM)
Ugrađen interni Caller ID
Napojna jedinica
Maksimalni kapacitet  
Ulazi svih vrsta kombinirano Do 128
Žičani lokali svih vrsta kombinirano Do 256 (skupa sa VoIP lokalima)
Klasični analogni ulazi Do 96
ISDN BRI ulazi Do 48 (96 kanala)
ISDN PRI ulazi Do 4 (120 kanala)
E1 ulazi Do 4 (120 kanala)
VoIP (H.323 / SIP) ulazi Do 96 / Do 32
E&M veze preko zakupljenih vodova Do 48 kanala
Analogni lokali Do 96
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali Do 128
VoIP lokali (H.323 / SIP) Do 160 / Do 128
Prijenosni DECT lokali Do 128
Ćelijske stanice za prijenosne lokale Do 16 (KX-TDA0158CE) ● do 32 (KX-TDA0141/0142CE)
Proširenja i dodatne funkcije  
Dodatno kućište za proširenja
Adapter za spajanje na baterije za neprekidan rad KX-A228XJ (za napojne jedinice KX-TDA0108XJ i KX-TDA0104XJ)
Adapter za montažu u 19″ ormar KX-A243X
Napojna jedinica KX-TDA0108XJ (S-tip) • KX-TDA0104XJ (M-tip)
ćelijske stanice KX-TDA0141CE (2 kanala) • KX-TDA0142CE (4 kanala) ● KX-TDA0158CE (8 kanala)
Sučelje za 4-kanalne ćelijske stanice KX-TDA0143XJ (do 4 stanice) • KX-TDA0144XJ (do 8 stanica)
Sučelje za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata KX-TDA0161XJ (4 priključka) + KX-TDA0190XJ
Hibridno proširenje lokala KX-TDA0170XJ (8 analognih + 8 digitalnih)
Proširenje analognih lokala KX-TDA0173XJ (8 analognih) • KX-TDA0174XJ (16 analognih) • KX-TDA0177XJ (16 analognih sa internom Caller ID uslugom)
Proširenje sistemskih lokala KX-TDA0171XJ (8 digitalnih) • KX-TDA0172JX (16 digitalnih)
Proširenje analognih ulaza KX-TDA0180X (8 ulaza) • KX-TDA0181X (16 ulaza)
E&M ulazno proširenje KX-TDA0184XJ (8 kanala)
E1 ulazno proširenje KX-TDA0188XJ (30 kanala)
Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama KX-TDA0189XJ (Caller ID i 16kHz za 8 analognih ulaza) • KX-TDA0193XJ (Caller ID za 8 analognih ulaza)
Pozdravna poruka za dolazne pozive KX-TDA0191XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ
Integracija sustava glasovne pošte KX-TDA0192XJ (do 2 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ • KX-TDA0194XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ
Daljinska kontrola i programiranje KX-TDA0196XJ (kroz analogni ulaz) • KX-TDA0284XJ / KX-TDA0288XJ / KX-TDA0290CJ (kroz ISDN ulaze)
Proširenje ISDN ulaza KX-TDA0284XJ (4 BRI – 8 kanala) • KX-TDA0288XJ (8 BRI – 16 kanala) • KX-TDA0290CJ (1 PRI – 30 kanala)
LAN sučelje za programiranje i CTI Ugrađeno (100 Mbit)
Proširenje VoIP ulaza KX-TDA0484XJ (4 VoIP H.323 ulaza) • KX-TDA0490XJ (16 VoIP H.323 ulaza) • KX-TDE0110XJ (16 kanalna VoIP DSP kartica sa licencama za 4 H.323 / SIP ulaza i 8 H.323 lokala) • KX-TDE0111XJ (64 kan. VoIP DSP kartica sa licencama za 16 H.323 / SIP ulaza i 32 H.323 lokala)
Proširenje VoIP lokala KX-TDA0470XJ (16 VoIP H.323 lokala)
Proširenje VoIP kapaciteta licencama KX-NCS4104XJ (licenca za 4 H.323 ili SIP ulaza) ● KX-NCS4508XJ (licenca za 8 H.323 VoIP lokala) ● KX-NCS4716XJ (licenca za 16 SIP VoIP lokala)
Terminali i dimenzije  
RJ11 / RJ45 – / 2
Priključak za razglas / vanjski izvor zvuka (muzika na čekanju) Da (2) / Da (2)
USB
SD slot Da
RS-232 Da
Dimenzije (Š x V x D) 334 x 390 x 272 mm
Težina osnovnog kućišta 12 kg

You must be logged in to post a comment.