KX-TDA600 je hibridna IP telefonska centrala spremna da modularnom strukturom ispuni trenutne potrebe korisnika, kao i buduće dok rastu skupa sa potrebama za komunikacijom. Prepuna mogućnosti KX-TDA600 je idealna za razne primjene uključujući sektor usluge, hotele, bolnice, pozivne centre, udaljene korisnike i urede, kao i IP umrežavanje. Sa DECT prenosnim lokalima i IP telefonima omogućava visok stupanj mobilnosti i fleksibilnosti u poduzeću, na udaljenoj lokaciji, bilo gdje u mreži. KX-TDA600 se također može integrirati sa KX-TVM sustavima za glasovnu poštu i isporuku email poruka. Izgrađena na 20-godišnjem iskustvu u razvoju poslovnih komunikacijskih tehnologija, vrhunski IP telefonski sustav KX-TDA600 funkcionira neprimjetno u sprezi sa  IT segmentom, kombinirajući glas i podatke u rješenje nove generacije sa niskim troškovima rada i održavanja.

 

Specifikacije  
Polazni kapacitet  
Analogne ulazne linije
ISDN BRI ulazne linije
IP ulazi
Analogni lokali
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali
VoIP lokali (H.323 / SIP) – / –
Ugrađena podška za pozdravne poruke (OGM)
Ugrađen interni Caller ID
Napojna jedinica
Maksimalni kapacitet  
Ulazi svih vrsta kombinirano Do 640
Žičani lokali svih vrsta kombinirano Do 1120
Klasični analogni ulazi Do 640
ISDN BRI ulazi Do 320 (640 kanala)
ISDN PRI ulazi Do 20 (600 kanala)
E1 ulazi Do 20 (600 kanala)
VoIP (H.323 / SIP) ulazi Do 640 / –
E&M veze preko zakupljenih vodova Do 320 kanala
Analogni lokali Do 960
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali Do 640 digitalnih
VoIP lokali (H.323 / SIP) Do 640 / –
Prijenosni DECT lokali Do 256 (do 512 uz KX-TDA6105XJ – neovisno o kapacitetu žičanih lokala)
ćelijske stanice za prijenosne lokale Do 64 (KX-TDA0158CE) ● do 128 (KX-TDA0141/0142CE)
Proširenja i dodatne funkcije  
Dodatno kućište za proširenja KX-TDA620BX ● KX-TDA6110XJ (za spajanje drugog kućišta) ● KX-TDA6111XJ (za spajanje trećeg i četvrtog kućišta)
Adapter za spajanje na baterije za neprekidan rad KX-A228XJ (za napojne jedinice KX-TDA0108XJ i KX-TDA0104XJ) ● KX-A229XJ (za nap. jedinicu KX-TDA0103XJ)
Adapter za montažu u 19″ ormar KX-A242X
Napojna jedinica KX-TDA0104XJ (M-tip) • KX-TDA0103XJ (L-tip)
ćelijske stanice KX-TDA0141CE (2 kanala) • KX-TDA0142CE (4 kanala) ● KX-TDA0158CE (8 kanala)
Sučelje za 4-kanalne ćelijske stanice KX-TDA0143XJ (do 4 stanice) • KX-TDA0144XJ (do 8 stanica)
Sučelje za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata KX-TDA0161XJ (4 priključka) + KX-TDA0190XJ
Hibridno proširenje lokala KX-TDA0170XJ (8 analognih + 8 digitalnih)
Proširenje analognih lokala KX-TDA0173XJ (8 analognih) • KX-TDA0177XJ (16 analognih sa internom Caller ID uslugom) • KX-TDA6174XJ (16 analognih lokala) • KX-TDA6178XJ (24 analogna lokala sa internom Caller ID uslugom)
Proširenje sistemskih lokala KX-TDA0171XJ (8 digitalnih) • KX-TDA0172JX (16 digitalnih)
Proširenje analognih ulaza KX-TDA6181X (16 ulaza)
E&M ulazno proširenje KX-TDA0184XJ (8 kanala)
E1 ulazno proširenje KX-TDA0188XJ (30 kanala)
Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama KX-TDA0189XJ (Caller ID i 16kHz za 8 analognih ulaza) • KX-TDA0193XJ (Caller ID za 8 analognih ulaza)
Pozdravna poruka za dolazne pozive KX-TDA0191XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ
Integracija sustava glasovne pošte KX-TDA0192XJ (do 2 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ • KX-TDA0194XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ
Daljinska kontrola i programiranje KX-TDA0196XJ (kroz analogni ulaz) • KX-TDA0284XJ / KX-TDA0288XJ / KX-TDA0290CJ (kroz ISDN ulaze)
Proširenje ISDN ulaza KX-TDA0284XJ (4 BRI – 8 kanala) • KX-TDA0288XJ (8 BRI – 16 kanala) • KX-TDA0290CJ (1 PRI – 30 kanala)
LAN sučelje za programiranje i CTI KX-TDA0410XJ (10 Mbit x 1)
Proširenje VoIP ulaza KX-TDA0484XJ (4 VoIP H.323 ulaza) • KX-TDA0490XJ (16 VoIP H.323 ulaza)
Proširenje VoIP lokala KX-TDA0470XJ (16 VoIP H.323 lokala)
Proširenje VoIP kapaciteta licencama
Terminali i dimenzije  
RJ11 / RJ45 – / –
Priključak za razglas / vanjski izvor zvuka (muzika na čekanju) Da (2) / Da (2)
USB Da
SD slot Da
RS-232 Da
Dimenzije (Š x V x D) 430 x 415 x 270 mm
Težina osnovnog kućišta 16 kg po kućištu (4 max)

You must be logged in to post a comment.