KX-TDA15 je hibridna IP telefonska centrala spremna da modularnom strukturom ispuni trenutne potrebe korisnika, kao i buduće dok rastu skupa sa potrebama za komunikacijom. Kombinirajući pouzdanost klasičnih telefonskih sustava sa IP tehnologijom nudi vam efikasnu i fleksibilnu komunikaciju. KX-TDA15 niskim troškom efektivno spaja razmak između komunikacijskih potreba današnjice i budućih integriranih komunikacijskih rješenja. Praktične primjene uključuju integraciju sa sustavom glasovne pošte, programima za obradu velikog broja poziva, bežičnu telefoniju, telefoniju integriranu sa računalnim aplikacijama (CTI), rad sa udaljenim uredima itd.

 Specifikacije  
Polazni kapacitet  
Analogne ulazne linije
ISDN BRI ulazne linije 2
IP ulazi
Analogni lokali 4
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali 8 (4 kroz DXDP vezu)
VoIP lokali (H.323 / SIP) – / –
Ugrađena podška za pozdravne poruke (OGM)
Ugrađen interni Caller ID Da (za 8 analognih lokala)
Napojna jedinica Ugrađena
Maksimalni kapacitet  
Ulazi svih vrsta kombinirano Do 8 (ISDN BRI + analogni)
Žičani lokali svih vrsta kombinirano Do 20
Klasični analogni ulazi Do 2
ISDN BRI ulazi Do 4 (8 kanala)
ISDN PRI ulazi
E1 ulazi
VoIP (H.323 / SIP) ulazi Do 4 / Do 8
E&M veze preko zakupljenih vodova
Analogni lokali Do 12
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali Do 12 digitalnih (do 16 uz DXDP)
VoIP lokali (H.323 / SIP) Do 4 / –
Prijenosni DECT lokali Do 28 (neovisno o kapacitetu žičanih lokala)
ćelijske stanice za prijenosne lokale Do 4
Proširenja i dodatne funkcije  
Dodatno kućište za proširenja
Adapter za spajanje na baterije za neprekidan rad
Adapter za montažu u 19″ ormar KX-A244X
Napojna jedinica Ugrađena
ćelijske stanice KX-TDA0141CE (2 kanala) ● KX-TDA0158CE (8 kanala)
Sučelje za 4-kanalne ćelijske stanice
Sučelje za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata KX-TDA3161XJ (4 priključka)
Hibridno proširenje lokala
Proširenje analognih lokala KX-TDA3174XJ (8 analognih lokala)
Proširenje sistemskih lokala KX-TDA3172XJ (8 digitalnih lokala)
Proširenje analognih ulaza KX-TDA3183NE (2 analogna ulaza)
E&M ulazno proširenje
E1 ulazno proširenje
Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama
Pozdravna poruka za dolazne pozive KX-TDA3191XJ (do 2 poziva istovremeno)
Integracija sustava glasovne pošte KX-TDA3192XJ (do 2 poziva istovremeno)
Daljinska kontrola i programiranje Kroz ugrađene ISDN ulaze
Proširenje ISDN ulaza KX-TDA3280XJ (2 BRI – 4 kanala) • KX-TDA3283XJ (1 BRI – 2 kanala)
LAN sučelje za programiranje i CTI KX-TDA3480XJ (10 / 100 Mbit x 1)
Proširenje VoIP ulaza KX-TDA3450XJ (4 SIP kanala) ● KX-TDA3451XJ (4-kanalna DSP kartica) ● KX-TDA3480XJ (4 H.323 kanala)
Proširenje VoIP lokala KX-TDA3470XJ (4 VoIP H.323 lokala)
Proširenje VoIP kapaciteta licencama
Terminali i dimenzije  
RJ11 / RJ45 – / 6
Priključak za razglas / vanjski izvor zvuka (muzika na čekanju) Da / Da
USB Da
SD slot Da
RS-232 Da
Dimenzije (Š x V x D) 275 x 376 x 117 mm
Težina osnovnog kućišta  3.5 kg

You must be logged in to post a comment.