Specifikacije  
Polazni kapacitet  
Analogne ulazne linije
ISDN BRI ulazne linije
IP ulazi
Analogni lokali
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali
VoIP lokali (H.323 / SIP)
Ugrađena podška za pozdravne poruke (OGM) 2-kanalna sa osnovnim sustavom glasovne pošte
Ugrađen interni Caller ID Da
Napojna jedinica Da
Maksimalni kapacitet  
Ulazi svih vrsta kombinirano Do 72 (skupa sa VoIP ulazima)
Žičani lokali svih vrsta kombinirano Do 64 (skupa sa VoIP lokalima)
Klasični analogni ulazi Do 12
ISDN BRI ulazi Do 6 (12 kanala)
ISDN PRI ulazi Do 2 (60 kanala)
E1 ulazi Do 2 (60 kanala)
VoIP (H.323 / SIP) ulazi Do 8 / Do 8
E&M veze preko zakupljenih vodova
Analogni lokali Do 20
Sistemski (analogni ili digitalni) lokali Do 20 (24 uz DXDP)
VoIP lokali (H.323 / SIP) Do 40 / Do 32
Prijenosni DECT lokali Do 64
ćelijske stanice za prijenosne lokale Do 2 (KX-TDA0158CE) ● do 4 (KX-TDA0141CE) ● do 8 (KX-NCP0158)
Proširenja i dodatne funkcije  
Dodatno kućište za proširenja
Adapter za spajanje na baterije za neprekidan rad
Adapter za montažu u 19″ ormar U pakovanju
Napojna jedinica Ugrađena
ćelijske stanice KX-TDA0141CE (2 kanala) ● KX-TDA0158CE (8 kanala) ● KX-NCP0158 (8-kanalna IP stanica)
Sučelje za 4-kanalne ćelijske stanice
Sučelje za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata KX-TDA0161XJ (4 priključka) + KX-NCP1190
Hibridno proširenje lokala KX-NCP1170NE (4 analogna + 4 digitalna)
Proširenje analognih lokala KX-NCP1173NE (8 analognih sa internom Caller ID uslugom) • KX-NCP1174NE (16 analognih sa internom Caller ID uslugom)
Proširenje sistemskih lokala KX-NCP1171NE (8 digitalnih) • KX-NCP1172NE (16 digitalnih)
Proširenje analognih ulaza KX-NCP1180NE (4 ulaza)
E&M ulazno proširenje
E1 ulazno proširenje KX-NCP1188NE (30 kanala)
Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama Caller ID integriran na KX-NCP1180NE
Pozdravna poruka za dolazne pozive KX-TDA0191XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-NCP1190X
Integracija sustava glasovne pošte KX-TDA0192XJ (do 2 poziva istovremeno) + KX-NCP1190X • KX-TDA0194XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-NCP1190X
Daljinska kontrola i programiranje KX-TDA0196XJ (kroz analogni ulaz) • KX-NCP1280/1290CE (kroz ISDN ulaze) • LAN/WAN
Proširenje ISDN ulaza KX-NCP1280CE (2 BRI – 4 kanala) • KX-NCP1290CE (1 PRI – 30 kanala)
LAN sučelje za programiranje i CTI Ugrađeno (100 Mbit)
Proširenje VoIP ulaza KX-NCP1104X (4-kanalna VoIP DSP  kartica sa licencama za 4 H.323 / SIP ulaza i 8 H.323 lokala) • KX-TDE0110XJ (16 kanalna VoIP DSP kartica sa licencama za 4 H.323 / SIP ulaza i 8 H.323 lokala) • KX-TDE0111XJ (64 kan. VoIP DSP kartica sa licencama za 16 H.323 / SIP ulaza i 32 H.323 lokala)
Proširenje VoIP lokala
Proširenje VoIP kapaciteta licencama KX-NCS3104XJ (licenca za 4 VoIP H.323 ili 4 SIP ulaza) ● KX-NCS3501/3504/3508/3516XJ (licenca za 1/4/8/16 H.323 VoIP lokala) ● KX-NCS3701/3704/3708/3716XJ (licenca za 1/4/8/16 SIP VoIP lokala)
Terminali i dimenzije  
RJ11 / RJ45 – / 2
Priključak za razglas / vanjski izvor zvuka (muzika na čekanju) Da (1) / Da (1)
USB
SD slot Da
RS-232 Da
Dimenzije (Š x V x D) 430 x 340 x 88 mm
Težina osnovnog kućišta 7 kg

You must be logged in to post a comment.