Specifikacije  
Pripadajuće telefonske centrale
Komunikacijski protokol / codec Panasonic© sistemski
LAN portovi
LCD zaslon 24 znaka x 6 linija
Pozadinsko osvijetljenje LCD-a Da
LCD Kontrast 4 nivoa
Lampica za dolazne pozive i poruke Da
Programabilne tipke 24 sa dvobojnim lampicama
Navigacijska tipka Da
Speakerphone (zvučnik i mikrofon u kućištu telefona) Da
Podešavanje zvuka na zvučniku u kućištu telefona 12 nivoa
Podešavanje zvuka u slušalici 4 nivoa
Podešavanje jačine zvona dolaznih poziva 5 nivoa
Zvona za dolazne pozive 20 tonova i 10 melodija
OHCA funkcija Da
DXDP / XDP funkcija Da / Da
CONF tipka za konferencijske razgovore Da
FWD i DND (preusmjeravanje i odbijanje poziva) tipka Da
Message tipka za pristup porukama Da
Auto Answer tipka za automatsko javljanje na interne pozive Da
Mute tipka za prigušivanje zvuka u slušalici Da
Auto Dial tipka za automatsko biranje Da
HOLD tipka za stavljanje poziva na čekanje Da
TRANSFER tipka za prijenos poziva na lokale ili vanjske linije Da
Flash / Recall tipka za prekid poziva ili sistemske funkcije Da
REDIAL tipka za ponovno biranje zadnjeg biranog broja Da
Dodatna oprema i dimenzije  
Moduli sa dodatnim tipkama KX-DT390X (60 tipki sa dvobojnim lampicama) ● KX-NT303X (12 tipki sa dvobojnim lampicama)
Bluetooth proširenje KX-NT307X
Modul sa USB sučeljem KX-DT301X
Dodatne naglavne slušalice KX-TCA89
Montaža na zid Da
Izvor napajanja Telefonska centrala
Širina x visina x dubina 202 x 224 x 201 mm
Težina 1.25 kg

You must be logged in to post a comment.