Specifikacije  
Pripadajuće telefonske centrale KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP
Komunikacijski protokol / codec Panasonic© sistemski
LAN portovi
LCD zaslon 16 znakova x 1 linija
Pozadinsko osvijetljenje LCD-a
LCD Kontrast 3 nivoa
Lampica za dolazne pozive i poruke Da
Tipke za upravljanje funkcijama centrale preko LCD-a
Programibilne tipke 8 sa dvobojnim lampicama
Navigacijska tipka Da
Speakerphone (zvučnik i mikrofon u kućištu telefona) Da
Podešavanje zvuka na zvučniku u kućištu telefona 12 nivoa
Podešavanje zvuka u slušalici 4 nivoa
Podešavanje jačine zvona dolaznih poziva 5 nivoa
Zvona za dolazne pozive 8 tonova
OHCA funkcija Da (samo Whisper OHCA)
DXDP / XDP funkcija Da / –
CONF tipka za konferencijske razgovore
FWD i DND (preusmjeravanje i odbijanje poziva) tipka
Message tipka za pristup porukama Da
Auto Answer tipka za automatsko javljanje na interne pozive Da
Mute tipka za prigušivanje zvuka u slušalici Da
Auto Dial tipka za automatsko biranje Da
HOLD tipka za stavljanje poziva na čekanje Da
TRANSFER tipka za prijenos poziva na lokale ili vanjske linije Da
Flash / Recall tipka za prekid poziva ili sistemske funkcije Da
REDIAL tipka za ponovno biranje zadnjeg biranog broja Da
Dodatna oprema i dimenzije  
Moduli sa dodatnim tipkama
Bluetooth proširenje
Modul sa USB sučeljem
Dodatne naglavne slušalice KX-TCA89
Pozicije za podešavanje nagiba 2
Montaža na zid Da
Izvor napajanja Telefonska centrala
Težina 0.81 kg

You must be logged in to post a comment.