Specifikacije  
Kapacitet hla?enja 4.2 kW
Za hla?enje prostorija do  42 m˛
Potrošnja struje tokom hla?enja  1.25 kW
Energetska u?inkovitosti pri hla?enju A
Kapacitet grijanja 5.3 kW
Za grijanje prostorija do  33 m˛
Potrošnja struje tokom grijanja  1.43 kW
Energetska u?inkovitost pri grijanju A
Kapacitet strujanja zraka, hla?enje/grijanje  846/900 m3/sat
Uklanjanje vlage  2.4 litara/sat
Ja?ina zvuka unutrašnje jedinice  59 dB
Ja?ina zvuka vanjske jedinice  59 dB
Funkcije ure?aja  
Funkcija za uklanjanje neugodnih mirisa Da
Plo?a koja se može odvojiti i oprati  Da
Kontrola invertera  Da
Tihi mod rada  Da
Hla?enje na      -10° / +43C
Grijanje na -15° / +24C 
Snažni mod rada  Da
Mod rada za isušivanje prostorije Da
Mogu?nost usmjeravanja zraka (gore-dolje) Da
Ru?na kontrola protoka zraka (lijevo-desno) Da
Automatski odabir na?ina rada Da
12-satni programator za uklju?ivanje i isklju?ivanje Da
Daljinski upravlja? sa LCD zaslonom  Da
Sigurno ponovno uklju?ivanje      Da
Funkcija automatskog dijagnosticiranja kvara  Da
Uvjeti rada i dimenzije  
Promjer cijevi, strana za teku?inu / strana za plin 6.35 / 12.7 mm
Duljina cijevi   Do 15 metara
Napajanje Unutarnja jedinica  
Dimenzije unutrašnje jed. (VxŠxD) 295 x 870 x 255 mm
Dimenzije vanjske jed. (VxŠxD)  619 x 824 x 299 mm
Težina unutrašnje/vanjske jedinice  10 / 33 kg

You must be logged in to post a comment.